KRIPOS
     Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen kriminalitet


Din internettrafikk omfattes ikke av filteret som hindrer tilgang til nettsider som viser bilder og film av seksuelle overgrep mot barn.Filteret er et samarbeidsprosjekt mellom Kripos og internettleverandørene, for å forebygge og hindre seksuell utnytting av barn på Internett.


Ta gjerne kontakt med din nettverksadministrator eller internettleverandør og informer dem om at du ønsker at din internettrafikk skal omfattes av filteret. Alternativt kan du bytte til en internettleveradør som benytter filteret.